اولین گام برای حرکت به سمت تعالی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی ارزیابی و عارضه یابی وضع موجود مبتنی بر الزامات ISO 55000 است.

ارزیابی و تدوین نقشه راه تعالی مدیریت دارایی های فیزیکی براساس استاندارد ایزو 55000

آموزش و مشاوره

بیش از 50 دوره آموزشی حضوری و آنلاین

بهینه سازی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات با رویکردهای نوین

RCM , PMO ، LCC، RCA  …

پیاده سازی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی

 براساس استاندارد ایزو 55000 و مدل های تعالی

مارس : مدیریت دارایی های فیزیکی ، نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان

Maintenance, Asset Management and Reliability Solutions

مارس مسیر تعالی نگهداری و تعمیرات را برای سازمان شما طراحی، و در کنار کارشناسان و متخصصان سازمان شما، گام‌به‌گام مسیر تعالی و توانمندسازی مدیریت نگهداری و تعمیرات را بر پایه مفاهیم مدیریت دارایی در سازمان، اجرا و پیاده‌سازی می‌نمایند.

تاریخچه شرکت ما

تیم مشاوره  مارس (MARS) پلی بین صنعت و دانش جهت ارائه‌ی آموزش و بکار بردن ابزارها و مفاهیم مدیریت نت و مدیریت دارایی های فیزیکی نموده است.

مدل تعالی مارس

مدل تعالی مدیریت دارایی های فیزیکی مارس براساس مدل IAM1 و مدل کرسپومارکز تدوین شده است که تمامی الزامات ISO55000 را پوشش می دهد

راهکارهای مارس برای سیستم نگهداری و تعمیرات سازمان شما

سازمان شما با چه چالش هایی در زمینه مدیریت نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی های فیزیکی مواجه است ؟ ما برای تمامی موارد زیر راهکارهای تجربه شده و عملی ارائه می کنیم:

  • بهینه سازی استراتژی های مدیریت بر دارایی ها و تجهیزات
  • تدوین برنامه های اثربخش نت برای تجهیزات جدید
  • کاهش هزینه های موجودی و افزایش دسترسی موجودی
  • بهبود در فرآیندهای و گردش کارهای نگهداری و تعمیرات
  • کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات
  • افزایش دسترس پذیری تجهیزات
  • کاهش خرابی های تکراری