نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان

تحقق بهترین استراتژی های نگهداری و تعمیرات تجهیزات

شناسایی برنامه ها و فعالیت های اثربخش نگهداری و تعمیرات براساس حالت های خرابی

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM فرایندی است که اولا معین می کند چه کاری می بایست برای تداوم عمر هر گونه سرمایه فیزیکی انجام شود ، ثانیا انتظاراتی را که کاربران از تجهیزات دارند ، تضمین و عملیاتی می نماید RCM یک روش مهندسی در جهت ایجاد ارتباط بین فعالیتهای نت و مکانیزم خرابیها به کمک یک ساختار منطقی می باشد . هدف RCM دستیابی به قابلیت اطمینان مورد نظر (متناسب با میزان سرمایه گذاری ) بوسیله انجام آیتمهای ضروری (و نه بیشتر ) می باشد. RCM به ما می گوید که چه کار باید انجام شود (کدام استراتژی نت را انتخاب کنیم) . CMMS که بتواند RCM را پشتیبانی کند می تواند در ثبت و نگهداری اطلاعات و محاسبه شاخصها و نیز ارائه گزارشات بخصوص در زمینه آنالیز خرابی بسیار کارآ باشد .

کدام یک از مشکلات را تجربه کرده اید

 • بیشتر از زمان حل مشکلات برای گزارش دهی هزینه می کنید
 • به نظر نمی رسد راه حل هایی که شما پیاده سازی می کنید عملی باشد
 • شما بارها و بارها همان راه حل ها را پیاده سازی می کنید
 • حل مسئله به نظر می رسد مبتنی بر افکار است نه مبتنی بر واقعیت

چگونه به شما کمک می کنیم

حل مشکلات و مسائل تکراری

رویکرد ما و روش تجزیه و تحلیل علت ریشه براساس متد های مختلف را تضمین می کند که در هر تحقیق ، روابط علت و معلولی را برقرار می کنیم ، شواهد جمع آوری می کنیم و راه حلهای مؤثری را ایجاد می کنیم که از عود مشکلات جلوگیری می کند.

پیاده سازی یک برنامه موثر

استفاده از رویکرد تسهیل یافته ساختار یافته ما برای توسعه برنامه ، اجرای مؤثر ، جذب و هم ترازی برنامه RCA با سازمان شما را تضمین می کند.

اجرای سریع

ما می توانیم از طریق اقدامات اولیه و پشتیبانی مداوم ، شامل راه حلهای فنی در صورت نیاز ، جلسات آموزش و آگاهی و پشتیبانی تحقیقات اولیه ، برنده سریع با برنامه RCA باشیم.

تسهیگری

تسهیل کنندگان ما می توانند کارآیی و ارزش را به تحقیقات و بررسی های ویژه یا پیچیده اضافه کنند. تجزیه و تحلیل ساختار یافته و مبتنی بر شواهد منجر به بهترین راه حل ها می شود.

ممیزی برنامه تحلیل علل ریشه ای

ممیزی های موفقیت برنامه به طور منظم برای اطمینان از سالم بودن برنامه شما مهم هستند ، همچنان به بررسی مشکلات مناسب ، راه حل های مؤثر تولید و اجرا می شوند و عملکرد در حال بهبود است.

راهکارهای ما برای تحلیل علل ریشه ای خرابی ها

برگزاری دوره آموزشی تجزیه و تحلیل علل ریشه ای خرابی

برگزاری دوره های آموزشی تجزیه و تحلیل علل ریشه ای خرابی های به صورت حضوری و آنلاین همراه با کیس استادی های واقعی.

GettyImages-726785503-5a57c7d913f12900361daba5

RCFA تکنیک های

بیش از یکصد روش تجزیه و تحلیل علل ریشه ای متفاوت و مستند شده وجود دارد ولی تمامی آنها از توانمندی یکسانی جهت حل مشکلات برخوردار نیستند. هر مشکل مشخصات ویژه و منحصر بفرد خود را دارد لذا برای تحلیل و حل آن نیازمند ابزار خاص خود میباشد.

بیش از یکصد روش RCFA   متفاوت و مستند شده وجود دارد که میتوان آنها را در شش گروه عمده دسته بندی نمود ولی تمامی آنها از توانمندی یکسانی جهت حل مشکلات برخوردار نیستند.  هر مشکل مشخصات ویژه و منحصر بفرد خود را دارد لذا برای تحلیل و حل آن نیازمند ابزار خاص خود میباشد. بنابراین باید سازمان با تکنیک ها و روش های مختلف RCFA  آشنا باشد تا بتواند از موثرترین آنها متناسب با موضوع مشکل استفاده نماید.

برخی از تکنیک های تحلیل علل ریشه ای خرابی ها عبارتند از :

 • روش استخوان ماهی
 • روش چرا- چرا
 • نقشه علل یا Cause Mapping
 • روش پرواکت Proact
 • روش Apollo
 • روش نلمز
 • تجزیه و تحلیل مانع
 • آنالیز تغییر
 • و…