برنامه ریزی مالی

خانه بهینه سازی و پیاده سازی مدیریت دارایی های فیزیکی
پیاده سازی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی

فعالیتهای که باید برای افزایش قابلیت اطمینان و کاهش هزینه باید انجام بدیم

خدمات پیاده سازی و بهینه سازی مدیریت دارایی

در مدل های تعالی نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی های فیزیکی کلیه فعالیت های که برای سازمان از طریق دارایی ها ارزش ایجاد می کند مشخص شده است. ما در زمینه های زیر به مشتریان خود مشاوره می دهیم یا برای آنها فعالیت های زیر پیاده سازی و اجرا می کنیم. اجرا همه یا بخشی از این فعالیت ها باید پس از ارزیابی وضعیت سازمان و در قالب نقشه راه مدیریت دارایی های فیزیکی اجرا شود.

blank image

مدیریت دارایی های فیزیکی

تحلیل علل ریشه ای خرابی ها

blank image

قابلیت اطمینان و رویکردهای نوین

نت مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM)

blank image

قابلیت اطمینان و رویکردهای نوین

تجزیه و تحلیل علل ریشه ای خرابی (RCA)

blank image

قابلیت اطمینان و رویکردهای نوین

هزینه یابی چرخه عمر دارایی (LCC)

blank image

قابلیت اطمینان و رویکردهای نوین

PMO بهینه سازی نت پیشگیرانه

موضوعات مرتبط با مدیریت دارایی های فیزیکی

پروژه های ارزیابی و تدوین نقشه راه

دوره های آموزشی ارزیابی و تدوین نقشه راه

مقالات مرتبط با ارزیابی و تدوین نقشه راه